MASZYNY I URZĄDZENIA


- dla przemysłu cementowego
- dla producentów opakowań
  z tektury falistej
- dla przemysłu kopalnianego
- urządzienia transportu
  wewnętrznego i zewnętrznego
- spawane konstrukcje stalowe
- obróbka mechaniczna
MASZYNY KAMIENIARSKIE


- traki linowe
- piły dzielące, formatowe
- szlifierko-polerki
- docinarki
- boczkarki
- wycinarki linowe
- szlifierki kolanowe
- łupiarki


Firma uzyskała dofinansowanie w wysokości 224.021,04 zł zgodnie z umową na dofinansowanie Nr. POIR.03.04.00 - 02-0231/20-00 w ramach Działania 3.4 Dotacja na kapitał obrotowy z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 finansowanego w 100 % ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wsparcie płynności finansowej firmy IRGRADEX. Efektem projektu jest utrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej przez okres 3-ch miesięcy do dnia 30.09.2020 roku.