Służy do rozcinania płyt kamiennych przy zastosowaniu dwóch równolegle tnących dysków o średnicach 400 do 600 mm, lub 800 mm, w zakresie od 200 do 2900 mm, na długości 3000 mm.Konstrukcja mostowa. Wielkość maszyny można dobrać indywidualnie w zależności od potrzeb, czy posiadanej powierzchni warsztatu.

W wykonaniu standardowym torowisko jest osadzone na fundamentach i zastosowano:

- stół obrotowy blokowany co 90° o wymiarach 2700 x 1500 mm

- manualny wychył (obrót suportów od 45 do 45°)

- płynną regulację prędkości przejazdu długości i szerokości cięcia

- regulację wielkości opadu

- płynna regulacja prędkości przejazdu cięcia

- automatykę jednego przecięcia

Zastosowane sterowanie pozwala na obsługiwanie jednocześnie dwóch suportów lub każdego z osobna. Cięcia można wykonywać w cyklu manualnym lub automatycznym. W cyklu manualnym operator bezpośrednio, za pomocą przycisków kieruje pracą maszyny.

Ponad standard, dodatkowo, piłę można wykonać na stalowych podporach bocznych lub konstrukcji Kompakt, zamontować lasery pokazujące linię cięcia i zastosować elektroniczny pomiar szerokości rozstawu dysków.