Maszyna jednogłowicowa z hydraulicznym dociskiem głowicy. Przeznaczona do szlifowania i polerowania płyt kamiennych. Standardowo pole obróbcze wynosi 3000 x 2800 mm.Do napędu głowicy stosujemy silniki o mocy 11 kW do głowicy 4 i 5 segmentowych , lub 15 kW do głowic o większej ilości segmentów.

Praca automatyczna lub sterowanie ręczne. W cyklu pracy automatycznym możemy włączyć jeden z pięciu rodzajów pracy i zaprogramować od 1 do 9 pełnych przejść głowicy po płycie. Operator reguluje też przejazd szerokości głowicy . Po wykonaniu określonej ilości cykli, wrzeciono z głowicą unosi się automatycznie ponad obrabianą płytę i napędy wyłączają się. Po wymienia segmentów na wyższą frakcję. Wydajność polerowania około 3m²/h

Możemy wykonać układ hydrauliczny z akumulatorem ciśnieniowym. Akumulator utrzymuje stały, określony docisk głowicy do płyty, niezależnie od zużywania się segmentów i wybierania materiału. Wymiary maszyny mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb danego zakładu kamieniarskiego.